НачалоEuroconsultants GroupBg | En За нас

“Евроконсултантс България С.А.” АД предоставя широк набор от консултантски услуги за обществени институции и частни фирми в сферата на икономическото и регионалното развитие, управлението на програми и проекти, развитието на селските региони, реализацията на бизнес и индустриални зони, както и по проекти за публично-частно партньорство.
 
Фирмата разполага с експертиза и опит по отношение на целия цикъл за управление на проекти:
  • Идентифициране на възможности и източници на финансиране
  • Превръщане на реализируемите идеи в проектни предложения
  • Внасяне на проектите за финансиране
  • Съдействие във връзка с техническата и финансовата отчетност на проектите, вкл. мониторинг и оценка
Като част от Групата на Евроконсултантс С.А. (Гърция), чиито акции се търгуват на Атинската фондова борса, покриваме и други сфери на дейност, например:
  • Иновации и технологии
  • Информационни и комуникационни технологии
  • Енергетика и околна среда
  • Здравеопазване
  • Правителство и общество

“Евроконсултантс България С.А.” АД е член на: