НачалоEuroconsultants GroupBg | En Бизнес консултации

“Евроконсултантс България С.А.” АД предоставя услуги на частни клиенти от България и чужбина в следните сфери:
 • Подготовка на бизнес планове и стратегии
 • Разработване на предпроектни проучвания
 • Извършване на пазарни и маркетингови проучвания и анализи
 • Реализация на цялостни инвестиционни проекти
 • Внедряване на решения в сферата на информационните и комуникационните технологии
 • Сливания и придобивания
 • Преструктуриране на предприятия
 • Реализация на проекти по модела за публично-частно партньорство
 • Идентифициране на източници на финансиране – от донорските програми на Европейския съюз и от търговските банки в България
 • Подготовка на Планове за действие за усвояване на средства по Европейските фондове
 • Управление на проекти с донорско финансиране
 • Подготовка на документация за участие в проекти на публични организации по националните оперативни програми
За конкретно запитване относно услугите, които можем да предоставим на Вашата компания, моля пишете на: v.stoichkova@euroconsultants.com.gr