НачалоEuroconsultants GroupBg | En Парис Кокороцикос, Изпълнителен директор

Опит в частния сектор и управлението на проекти. Богати практически познания в областта на идентифицирането, подготовката и реализацията на донорски програми на Балканите, в Източна Европа, Черноморието и Кавказкия регион. Богат опит в координирането на екипи от експерти на всички нива във връзка с разработването и изпълнението на проекти и програми.

Основни компетенции: управление на международни програми, проекти и мрежи с фокус върху трансграничното и транснационалното сътрудничество. Водене на преговори с публични институции и постигане на консенсус на най-високо ниво.