НачалоEuroconsultants GroupBg | En Евгений Иванов, Генерален мениджър

Магистър по европейска интеграция с над 10 години опит в сферата на консултантските услуги с предишни ангажименти по проекти, финансирани от Програма ФАР, Програмата на ООН за развитие, Американската агенция за международно развитие и др. Опит в държавната администрация и в неправителствения сектор.
 

Основни компетенции: разработване на политики; реформа на публичната администрация; преки чуждестранни инвестиции; малки и средни предприятия; публично-частно партньорство; индустриални зони и бизнес инкубатори; разработване, управление и оценка на проекти с европейско финансиране (ФАР и Структурни фондове); организация и провеждане на обучения.

 
За контакт: e.ivanov@euroconsultants.com.gr