НачалоEuroconsultants GroupBg | En Румяна Драганова, Мениджър “Публичен сектор”

Магистър по икономическа социология с опит в предоставянето на консултантски услуги на частни фирми и държавни структури по донорски проекти. Участие в управлението и реализацията на проекти в сферата на маркетинга, бизнеса, трансграничното сътрудничество и изграждането на капацитет. Изпълнение на проекти за техническа помощ в рамките на Европейски инициативи.
 

Основни компетенции: подготовка и управление на проекти; идентифициране на източници на финансиране (националните оперативни програми, Седма рамкова програма на ЕС за изследвания и технологично развитие и др.); статистически, икономически анализи и предпроектни проучвания; подготовка на планове за действие за усвояване на средства по Европейските фондове, маркетингови изследвания.