НачалоEuroconsultants GroupBg | En Милена Александрова, Старши консултант

Магистър по маркетинг и мениджмънт с опит в програмирането и управлението на проекти в областта на земеделието и селските райони, като през последните 2 години – специализация в мерки, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (оперативни програми “Регионално развитие” и “Конкурентноспособност”). Над 10 години професионален опит в сферата на държавната администрация, неправителствения сектор и по проекти с европейско финансиране.

Основни компетенции:
работа с държавни институции и администриране на сложни донорски проекти – институционално изграждане, предоставяне на техническа помощ и мониторинг на програми; специализация в проекти за селските райони и земеделието, общински инфраструктурни проекти и модернизация на малките и средните предприятия; предоставяне на информационни и маркетингови услуги за фирми, подготовка на бизнес планове и проекти за финансиране от Структурните фондове на ЕС и Програмата за развитие на селските райони.
 

За контакт: m.alexandrova@euroconsultants.com.gr