НачалоEuroconsultants GroupBg | En Валерия Стоичкова, Финансово-административен мениджър

Магистър по финанси с опит в подготовката на проектни предложения за държавни институции и частни фирми. Участие в реализацията на проекти в сферата на трансграничното сътрудничество и изграждането на капацитет. Опит в извършването на маркетингови анализи и предпроектни проучвания.
 

Основни компетенции: организиране, координиране и управление на цялостната финансово-административна дейност в компанията; подготовка и участие в изпълнението на проекти за държавни структури, малки и средни предприятия; извършване на маркетингови изследвания, предпроектни проучвания и финансови анализи; бюджетиране и финансово отчитане на проекти; организиране на събития; подготовка на оферти за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.

 

За контакт: v.stoichkova@euroconsultants.com.gr