НачалоEuroconsultants GroupBg | En Владимир Владимиров, Консултант


Магистър по бизнес администрация (Стратегическо развитие) с опит в проекти за предоставяне на консултантски услуги към публичния и частния сектор, както и за неправителствени организации. Опит в реализацията на проучвания в сферата на маркетинга, бизнеса и изграждането на капацитет. Участие в изпълнението на проекти за насърчаване на заетостта, обучения и семинари. 
 

Основни компетенции: подготовка и управление на проекти; идентифициране на източници на финансиране (Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, програми за трансгранично сътрудничество, други донорски програми); проучвания за приложимост и предпроектни проучвания; маркетингови проучвания и планове за действие; изготвяне на бюджети по проекти в съответствие с изискванията на конкретната програма.