НачалоEuroconsultants GroupBg | En Магдалена Филипова-Ривърс, Консултант

Опит като консултант в работата по проекти в сферата на социалните предприятия, икономическото развитие, бежанците, както и по програми за предоставяне на техническа помощ и транснационално сътрудничество.
 
Основни компетенции: координация на процесите в организацията, опит в подготовка на тръжна документация по проекти, подготовка на проектни предложения за кандидатстване по Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, изготвяне на бизнес планове, извършване на икономически и маркетингови анализи, секторни проучвания, обработка на статистически данни.
 
За контакт: m.filipova@euroconsultants.com.gr